Perfectsource integruje aplikacje i systemy przedsiębiorstwa umożliwiając szybki i łatwy dostęp do rozproszonych informacji oraz zapewniając efektywne współużytkowanie danych i zasobów zawartych w zintegrowanych systemach.

Integrując aplikacje przedsiębiorstwa zapewniamy efektywną komunikację pomiędzy aplikacjami, bazami danych oraz innymi systemami występującymi w firmie, co pozwala na usprawnienie procesów biznesowych i bardziej efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem.

Zastosowanie nowoczesnych narzędzi wiodących producentów i sprawdzonych aplikacji OpenSource pozwala nam integrować systemy i aplikacje stworzone w różnych technologiach i pracujące na różnych platformach. Nowoczesne podejście bazujące na architekturze zorientowanej na usługi (SOA) pozwala na integrację także ze starszymi systemami, które dzięki zastosowaniu odpowiednich technik, stają się elementem nowoczesnej i elastycznej architektury przedsiębiorstwa.