Jako podwykonawca wykonaliśmy zaawansowaną aplikację realizującą GUI, warstwę usługową oraz dostępu do danych w systemie zarządzania pracami planowymi dla operatora telekomunikacyjnego. Jest to zaawansowana aplikacja klasy workflow wykorzystująca nowoczesne technologie webowe AJAX, Google Web Toolkit oraz JEE.