W ramach usługi Mentoringu doświadczeni konsultanci i trenerzy Pefectsource pomagają pracownikom Klienta w rozwiązywaniu problemów, które mogą pojawiać się na początku pracy z nową technologią.

W Perfectsource zdajemy sobie sprawę, że efektywne wykorzystanie wiedzy zdobytej na szkoleniu wymaga czasu i nabycia doświadczenia. Dzięki wsparciu doświadczonych specjalistów Klient osiąga lepszą jakość produktu i krótszy czas realizacji projektu. Ponadto zdobyta przez pracowników wiedza pozostaje w firmie.