Jako partner firmy ForgeRock świadczymy usługi związane z wdrożeniami i utrzymaniem platform bazujących na serwerze katalogowym LDAP OpenDJ oraz rozwiązaniach Identity Management OpenAM i OpenIDM.