LUKE R1 – System wsparcia procesów legalizacji w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej stworzony dla PTK Centertel Sp. z o.o. i Telekomunikacji Polskiej S.A. wykorzystujący technologie: Glassfish 3, JEE 6, GWT, AJAX i bazę danych ORACLE. Zaprojektowany przez nas i terminowo wdrożony system wspiera obecnie pracę wielu pracowników. Luke R1 automatyzuje dotychczasowe procesy, integruje się z innymi systemami zapewniając obsługę wykrywania potrzeb, wnioskowania i rejestracji decyzji UKE.